Tenisové kurty

Nový ceník tenisových kurtů – zimní sezóna 2022

 

Vážení členové a přátelé sportovního klubu SK Újezd Praha 4,

v prvé řadě mi dovolte vám poděkovat za zachování přízně v dnešní turbulentní covidové době. Vnímáme, že sportovní vyžití v našem klubu je pro mnohé z vás příjemné zpestření v jinak na psychiku náročné době. Kromě pandemické situace zapříčiněné koronavirem covid‑19 se nejen v České republice potýkáme s cenovou krizí u dodávek energií. Tato krize má bohužel negativní dopad i na chod našeho klubu, když naše fixace ceny dodávek plynu skončila ke dni 31.12.2021. Klub musel uzavřít novou smlouvu na dodávku plynu, kdy nárůst ceny za dodaný plyn je značný.

S ohledem na výše uvedené musel výbor klubu na svém zasedání konaném dne 11.1.2022 přijmout za účelem snížení negativního dopadu na ekonomiku klubu nezbytná opatření, a to navýšení hodinové ceny za užívání tenisových kurtů a snížení teploty v nafukovací hale (na 12 C). Pokud by mělo dojít ke snížení ceny plynu, je výbor klubu připraven tuto příznivou cenu obratem reflektovat v úpravě hodinové ceny za užívání tenisových kurtů.

Věřím, že tuto negativní zprávu pochopíte a nadále se budeme těšit z vaší přítomnosti v našem krásném areálu.

Jménem vedení klubu vám přeji úspěšný vstup do nového roku, hodně zdraví a mnoho sportovních zážitků.

 

S účinností od 15.1.2022 se zavádí tento ceník tenisových kurtů:

 

 

Cena/hod

Pondělí - pátek

11:00 – 14:00

400 Kč

14:00 – 18:00

450 Kč

18:00 – 21:00

400 Kč

Víkend

9:00 – 21:00

350 Kč

 

Za výbor SK Újezd Praha 4, z.s., Ondřej Krampera, člen výboru

 

Rezervace kurtů

Antonín Mašek, správce kurtů

Tel.: +420 728 818 698


Registrovaní hráči s možností online objednávek, si můžou rezervovat kurty sami bez kontaktu pana Maška. Rezervace je možná 24 hod. dopředu. Pokud chcete využít dřívější volný termín, je nutné kontaktovat správce kurtů. U správce kurtů je také nutné provést prvotní registraci hráče. Po registraci je možno domluvit další samostatné online objednávání termínů přes náš objednávkový systém.

 

 

Partneři a sponzoři